Strona główna    Ogłoszenia    Grupy    Sakramenty    Liturgia    O parafii     Multimedia    Linki   Cmentarz     Kontakt

2023-12-07,

1. Nie ma DNIA bez MODLITWY

2. Nie ma TYGODNIA bez MSZY ŚW.

3. Nie ma MIESIĄCA bez SPOWIEDZI ŚW.1 « [1] » 1


Msze święte

Żytowiecko
sobota godz. 18:00
niedziela godz. 8:00 i 11:00

Łęka Wielka
niedziela godz. 9:30

dni powszednie:
Żytowiecko
wtorek godz. 8:00
czwartek i sobota godz. 18:00

Łęka Wielka
poniedziałek, środa, piątek
godz. 18:00

święta w dni pracy:
Żytowiecko: godz. 10:00
Łęka Wielka: godz. 18:00


Biuro Parafialne
wtorek - godz. 8:30
czwartek - godz.18:30

tel. 65 573 34 15Odpusty w naszej Parafii:

Matki Bożej Bolesnej w piatek przed Niedzielą Palmową

św. Stanisława BPA - 8 Maja

św. Wawrzyńca Niedziela w okolicy 10 sierpnia

Łęka Wielka - Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny - 31 maja12
14
Losowa galeria:

Parafia Żytowiecko

Parafia Żytowiecko

Parafia Żytowiecko

Regulamin cmentarza parafialnego


C M E N T A R Z
Parafii p. w. Św. Stanisława Bpa

INFORMUJEMY:

PO UPŁYWIE 20 LAT NALEŻY DOKONAĆ
PROLONGATY GROBÓW

GROBY Z NIEZAPŁACONĄ PROLONGATĄ
BĘDĄ LIKWIDOWANE.

(USTAWA O CMENATRZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH
DZ. U. NR 23 POZ. 295 Z DNIA 2 MARCA 2000)
REGULAMIN CMENTARZA
Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych, modlitwy w ich intencji.1. Zachowaj ciszę i skupienie odpowiadające powadze tego miejsca.
2. Prawo do miejsca na cmentarzu nabywa się przez pogrzeb lub rezerwację na 20 lat.
Po 20 latach należy odnowić pokładne w biurze parafialnym.
Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
3. Na cmentarzu można zarezerwować na 10 lat miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.
4. Miejsca nie odnowione przechodzą do dyspozycji Zarządu cmentarza.
5. Stawianie nowych nagrobków i modyfikacja starych może nastąpić tylko za zgodą administratora cmentarza i po przedstawieniu
(i zatwierdzeniu ) projektu nagrobka.
6. Nagrobki stawiane bez zgody administratora cmentarza będą likwidowane.
7. Wszystkie groby i miejsca zarezerwowane muszą być zadbane. Zarośnięte i zaniedbane będą usuwane.
8. Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informującą, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci.
9.  Zabrania się sadzenia drzewek i krzewów bez uzgodnienia z administratorem cmentarza.
10. Kradzież kwiatów, wieńców, wazonów i innych rzeczy świadczy o braku kultury i ludzkich uczuć – jest grzechem.
11. Śmieci składamy tylko w kontenerze.
12. Palenie tytoniu, jeżdżenie rowerem po cmentarzu i wprowadzanie psów jest zabronione.
13. Cmentarz jest wpisany w rejestr zabytków i podlega ochronie prawa.
14. Naruszenie REGULAMINU cmentarza pociąga za sobą konsekwencje prawne.DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU. 


              Osób online: 4

stat4u